Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Защитата на лични данни е много важна за нас и нашия сайт. Затова ние от nw-coders.com обработваме Вашата лична информация въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR и Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ). С тази декларация Ви информираме за най-важните аспекти, чрез които ние обработваме вашите данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

 Чл. 1. „Норт Уест Солюшънс“ обработва и събира Вашите данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), въз основа на следното основание:

 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор.

 • Спазване на законово задължение, прилагащо се спрямо Администратора на сайта;

 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Принципи и цели, когато обработваме, съхраняваме и събираме личните Ви данни:

Чл. 2. (1) При сключване на договор с търговско дружество или партньор – клиент, ние обработваме и събираме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице, който е страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

Чл. 3.  Спазваме следните принципи, когато обработваме Вашите данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 4. При обработването и съхранението на данните, Администраторът може да ги обработва и съхранява с цел да бъдат защитени следните легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други законодателни органи на държавата или общината.

Видове лични данни, които нашето дружеств събира, обработва и съхранява:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с контрагент или договор с клиент: За сключването и изпълнението на сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице.

 • Обработка на запитвания, които са изпратени чрез формата на уебсайта: целта на тази операция е осъществяването на връзка със запитващия клиент по имейл за целите на отговор на даденото лице. Идентифицирането на субекта на данните като запитващ, след което изпращане на отговор на оферта или запитване.

Право на коригиране или попълване:

Чл. 5. Имате право да поискате от Администратора следните неща:

 • да коригира неточните лични данни, които са свързани с Вас;

 • да попълни непълните данни, които са свързани с Вас.

Право на изтриване:

Чл. 6. (1)  Имате правото да поискате от Администратора на сайта изтриване на част или всички лични данни, които са свързани с Вас. Администраторът има задължението да ги изтрие незабавно, когато има налице някое от посочените основания:

 • Личните данни не са необходими вече за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Оттеглите своето съгласие, на базата на което се основава обработването на вашите данни и няма друго правно основание за обработването;

 • Възразите срещу обработването на свързаните с Вас данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • Данните Ви са били обработвани по незаконен начин;

 • Данните Ви трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което Администраторът прилага;

 • Данните Ви са били събрани с цел предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните Ви данни, ако ги съхранява и обработва по следния начин:

 • упражнява се правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • спазва се правно задължение, изискващо обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на предоставените му официални правомощия;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) Данните на законните представители на търговски дружества – партньори и клиенти по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за изтриване, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(4) За да упражните правото си да бъдат изтрити Вашите данни, е необходимо да изпратите искане в свободен текст

Право на възражение:

Чл. 7.  Можете да направите възражение по всяко време срещу обработването на данните Ви от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

Чл. 8. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на данните Ви, което може да породи висок риск за правата и свободите Ви, той уведомява незабавно за нарушението, както и за предстоящите мерки, които следва да бъда предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведоми, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на Вашите данни, които засягат нарушаване на сигурността;

 • впоследствие е взел мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 9. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 10. В случай на нарушаване на Вашите права и съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Използване на бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на крайното Ви устройство. Те са напълно безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта лесен за употреба. Някои от тях остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Позволяват ни да разпознаем браузъра Ви при следващо посещение от ваша страна в нашия сайт. Използваме „бисквитките“ на основание член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Ако не сте съгласни, може да откажете съхраняването, като настроите браузъра си, да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да се съгласявате или не. Трябва да се има предвид, че деактивирането на „бисквитките“ в браузъра Ви може да доведе до ограничичаване на функционалността на нашия сайт за Вас. Повече информация за Политика на бисквитките можете да прочетете тук