Брандиране и популяризиране на вашия бизнес. Уникален и запомнящ дизайн, при вида на който клиентите ви да правят бърза съпоставка с вашите услуги и решения.

Брандиране и дизайн, може би най-важният етап от всяка компания. Вашата фирма се нуждае от изображение, съответстващо на нейната позиция в своя пазарен сегмент. Вашият клиент трябва ясно да ви разграничи и отличи от голям брой конкуренти.
Ако искате да успеете в бизнеса си, първо трябва да имате индивидуалност, изразена в графиката, цвета, стила и представянето на информацията. Като цяло, всичко, което отличава вашата компания от други компании. Корпоративната идентичност е преди всичко имидж на компанията и формира определена позиция на пазара, към който компанията търси.
Създаването на нова марка включва последователност от няколко етапа на работа, първата от които е създаването на концепция, марката и имиджа й, а втората е разработването на рекламна стратегия и рекламен план за довеждане на нова марка на пазара.
Позиционирането е основната идея на марката, въз основа на която се създават всички рекламни послания: лозунги, идеи за рекламни действия, PR-работа с потребителите.
Нашата компания се занимава със следните видове разработки:

  • Лога
  • Корпоративен стил
  • Именуване
  • WEB дизайн
  • Визитки
  • Флаери
  • и други...

Други услуги