Това е разработка за водеща на пазара брокерска компания. Като до разработка на техен софтуер с новите от нас модули за "Клиенти" и "Органайзер  за служителите".

Разработени модули - модул Клиенти, модул Органайзер, модул Статистика.

Модул Клиенти

- списък с всички въведени клиенти, с които работи брокерската фирма

- различни видове филтри, които спомагат за лесното филтриране и намиране на конкретен клиент по зададено параметри

- добавяне на нов клиент (информация за клиента, данни относно това което търси)

- разпределяне на клиента към конкретен брокер

- прехвърляне на клиент от един брокер към друг

- добавяне на огледи на клиента към обяви, отговарящи на зададените критерии

- логове за разговори с клиента

Модул Органайзер

- календар с отминали, текущи и бъдещи организирани огледи на брокерите

- лесно управление на организираните огледи

Модул статистика

- различна по вид статистика относно търсени клиенти и обяви

- персонална статистика за разговори на всеки един брокер с назначените му клиенти.

204000
260
48
148