Клиента който ни поръча проекта е „ГЕНИКИ ТАХИДРОМИКИ“ това е организация, състояща се от предприятия, с предмет на дейност предоставянето на пощенски услуги в Гърция и чужбина. Същата е учредена през 1994 година от новаторите на пазара на куриерски услуги. Това е изцяло гръцко дружество, което предоставя пощенски услуги както на предприятия, така и на населението, базиращи се на наличния човешки потенциал и на доверието на клиентите.

1000000
48000
48
380