ITRemedy на английски означава поправям, подобрявам. Логото наподобява част от сфера, а под нея е изписано името на фирмата. Цветовата гама, която избрахме да използваме за логото са червено и черно. Тъй като червеното символизира енергия, сила, мощ и решителност. То носи динамика, тъй като е един от най-атрактивните и натрапчиви цветове от всички, моментално привлича погледа. Това е цвят за акцент, за стимулиране на бързи решения. Когато червеното се съчетае с черното въздействието значително се засилва