За клиента

Garden tools е компания, която е занимава с производството на различна техника, с помощта на която клиентите им могат лесно да събират, рециклират и преработват различни видове материали и отпадъци. Основна цел на фирмата е машините им да се използват предимно за материали, които са трудсно разградими и остават много време сред природата.

Символика

В логото може да се видят няколко символа, които конкретизират дейноста и насоката на фирмата.

- зъбно колело - символ за машинно действие

- листо - символ на природата

- g - една от буквите, които оприличават нашия клиент.

Разбира се цветовата гама е в зелено - приятен цвят за очите, свързан със зеленината на природата и желанието за живот.

 

Цел

Нашата цел е да изградим лого, което да определя както насочеността на фирмата, така и да бъде лесно запомнящо се. Символ върху, който да се надгради и развие бранда на нашия клиент.

8
2