Любовта е магия, несъмнено.. и още от малки се учим да я изразяваме с прегръдки, мили думи, нежност и.... рисувайки сърца.

“Сърцето” е прието за символ на любов и състрадание, на щедрост и радост, на чувственост и привличане и винаги е заемало централно място в мистиката, религията и поезията на всички народи.

Нашето нарисувано сърце дава живот на brandable домейна fervido.

В логото преплитаме символа за страст и обич - червено сърце, заедно с името на бранда.

12
4