За клиента

Думата ``Амикус`` означава приятел на човека на латински. Целите на компанията са да бъдат от ползва на човека, като се фокусират върху напълно натурални здравни продукти.

 

Символика

- избран е зелен и успокояващ очите цвят, който символизира природата

- за символ са изобразени два листа, които сформират абревиатурата AB (Amicus Bio)

- символът "Листо" показва насочеността на компанията за производство на натурални чисти продукти, вдъновени от древната българска народна медицина