Зорница Владимирова

- Зорница Владимирова

Мениджър маркетинг и реклама

Здравейте, аз съм Зори! Завършила съм бакалавърската си степен по "Маркетинг" в "Университет за национално и световно стопанство". Бих казал за себе си, че съм реалист, много амбициозен човек с висока мотивация и стремеж към кариерно развитие в областта на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността, силно мотивирана съм  за нови умения и придобиване на нови знания в съвременната бизнес среда.